e
sv

Yetki Belgesi nedir?

Yetki Belgesi nedir
avatar

Metin

 • e

  Mutlu

 • e

  Eğlenmiş

 • e

  Şaşırmış

 • e

  Kızgın

 • e

  Üzgün

Yetki Belgesi nedir? Ne Anlama Gelir?

Yetki belgesi, bir teşebbüs, kurum veya yetkili makam tarafından düzenlenen, iş kanununa göre düzenlenen, tüzel veya gerçek kişiye belirli sınırlar dahilinde belirlenen görevin sorumluluklarını üstlenme ve ifa etme yetkisi veren belgedir. Her meslek grubu, kendi faaliyetlerini yürütmek için bir yetki belgesi verebilir.

İş hukukunda yetki belgesi, yetkili belge anlamında kullanılır. Yetki belgesi, kamunun can ve mal güvenliğinin söz konusu olduğu konularda ve alım satım işlemlerinde zorunlu hale getirilmiş, ilgili ve resmi kurumlar tarafından alınması zorunlu hale getirilmiştir. Örneğin gayrimenkul alım satımı veya ilk yardım eğitimi verilmesi gibi konularda yetki belgesi gereklidir. Yetki belgeleri süre bakımından sınırlıdır ve her dönem sonunda çalışmalara devam edilecekse yenilenmesi gerekir.

Yetki belgesi, sertifikanın verildiği kişiye, yönetme, yönetme ve karar verme gibi hakları verir ve iş yapma gücü olarak da tanımlanabilir.

Daha önce bir iş kurmak daha kolay olsa da, şimdi birçok meslek için yetki belgesi Alınması bir zorunluluk haline geldi. Taşımacılık işi yapanlar, gayrimenkul alıp satanlar, kiralık araç işi yapmak ve araçlarını satmak isteyenler, yılda 3’ten fazla araç satanların ruhsat alması gerekiyor.

Yetki belgesi nedir?

Yetki, yetkili kişiye iş yapma yetkisi alma ve işin başkası tarafından yapılmasını isteme hakkı veren yasal düzenleme ve karar verme ve uygulama yetkisi veren merciidir. Yani yetkiyi alan kişi emir verebilir ve yetkilendirme kapsamında başkalarının davranışına yön verebilir.

Otorite kavramı, Sanayi Devrimi ile ortaya çıktı. Her organizasyonda hedeflerin gerçekleşmesi için iş bölümü, işbölümünün başarılı olması için çalışanların işbirliği gerekir. Yetki yoksa, organizasyonda emeği bölmenin ve görev ve sorumlulukları belirlemenin bir anlamı yoktur.

Bir yetkinin tanımı, bir eylem veya olaya izin verme veya bir eylem veya olayın meydana gelmesine izin verme eylemidir. Yargıdelegenin kendisine verdiği her eylemden sorumludur.

Otoritenin Özellikleri

Kurumun 3 temel özelliği vardır:

 • Birinci olarak; Yetkili bir haktır. Bu hak, yöneticinin kendisine değil, konumu itibariyle yöneticiye verilir.
 • İkincisi; Hakkı kullanan yetkili kişi, kendi davranışları üzerinde ve dolaylı olarak başkalarının davranışları üzerinde doğrudan söz sahibidir. Güç kullanmak, karar vermeyi gerektirir.
 • En sonunda; Yetkili kişi, çalışanı istediğini yapması için cezalandırma ve ödüllendirme gücüne sahiptir. Verilen yetki doğrultusunda çalışmalar başarıyla yürütülmelidir. Aksi takdirde gerçek veya tüzel kişinin elinden yetki alınabilir.

Yöneten kişi, yani üst, yönetilene, yani lidere emir verir ve ast, emirleri reddetme veya yerine getirme hakkına sahiptir. Ast, işi yapma veya reddetme hakkında bir karar vermeden önce iyice düşünmeli ve hangisinin daha yüksek avantaja sahip olduğuna göre davranışlarını belirlemelidir. Zarar vermek veya başkasına zarar vermek için bir emir verilirse, reddetme hakkına sahiptir.

Astın, amirine verilen emirleri kabul etmesi için;

 • Verilen emrin iyi bir amaç için olduğunu bilmek
 • Meslektaşların rızasını almak
 • Ahlaki standartlara uygun hareket etmek
 • Üstleri tarafından ödüllendirileceğini bilmesi gerekiyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yetki ve görevi karıştırmamaktır. Görev, bir işyerinde çalışan bir kişinin yapması gereken iş türüdür. Yetki ise çalışanlardan görevle ilgili işi yapmalarını isteme hakkıdır. Örneğin bir işyerinde üst düzey bir kişi, yetki verilmesi halinde işverenin yokluğunda yetki kapsamındaki görevlerini üstlenebilir. Bu yetkilendirmedir. Kendi işini yapmak bir görevdir.

Yetki Belgesi Türleri

Belirtmiş olduğumuz gibi her mesleğin kendi şartlarına göre belirlenmiş bir yetki belgesi vardır. Bu belgeler işin niteliğine göre düzenlenir.

Ticaret Sicil Yetki Belgesi

Ticaret sicil yetkisi, tüzel kişilerin temsil ve yetkilerini gösteren bir belgedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 32/2 maddesine göre düzenlenen yetki belgeleri, illerin Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin biraya dilekçe ile müracaat etmesi gerekir.

Vekaletname Yetki Belgesi

Dava açıldığında, davayı açan kişi, avukat ile birlikte izlenecek çalışmalar için vekil olacaktır. temsil yetkisi vermek zorunda. Avukatın belirli nedenlerle duruşmalara katılamaması durumunda, vekaletnamenin yerine geçecek şekilde düzenlenen ve avukatın vekaletnamedeki yetkilerinin tamamı veya bir kısmı ile başka bir avukata yetki vermesi halinde vekaletname yetki belgesi olarak adlandırılır.

Yetkili avukat, bu düzenlenmiş yetki belgesi ile avukata tanınan haklardan yararlanır.

İşyeri Yetki Belgesi

Esnaf ve sanatkârlar ile ticari işletmeler adına düzenlenen ve ticaretle uğraşabilmek için İl Ticaret Müdürlüğünce başvuru üzerine düzenlenen belgedir. Başvuruları değerlendirilen işletmelere il plaka koduna göre 7 haneden oluşan numara verilir.

Satış Yetki Belgesi

Araç satış belgesidir. Özellikle ikinci el motorlu araç satanların bilmesi gereken bir belgedir. Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni yönetmeliğe göre araç kiralama işi yapan firmalara, yetki belgesi almaları halinde araçlarını satmak için bu belge de verilmektedir. Bunun koşulu, araç kiralama işinin en az 1 yıldır yürütülmüş olmasıdır. Yetki belgesi bireysel olarak düzenlenir ve 5 yıllık geçerlilik süresine sahiptir. Yeterlilik belgesi olmayanlar yılda en fazla 3 araştırma satabilirler.

Araç galeri olarak alınıp satılıyorsa bunun için ruhsat alınması gerekmektedir. Galeri yetki belgesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenmekte olup, bu yetki belgesi için kişiler yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulmaktadır. Belge için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

Tapu için Gayrimenkul Yetki Belgesi

2644 Sayılı Tapu Kanununun 2. maddesi gereğince taşınmazların devri sırasında tüzel kişilerden vekilleri de dahil olmak üzere istenen, taşınmaz alım satım iznine sahip olduklarını gösteren belge. Bu belge il Ticaret Odası’ndan alınmıştır. Bunun için dilekçe ile tüzel kişiliği gösterir yetki belgesi istenir.

Böylece temsilci gayrimenkulü satabilir veya kiralayabilir. Bu yetki belgesinin geçerliliği 6 ay olup, temsilcinin alacağı komisyon burada belirlenir.

Yetki Belgesi İlk Başvurusu ve Nasıl Yenilenir?

Yetki belgesinin ilk başvurusu ve yenilenmesi artık E-Devlet ve İl Ticaret Müdürlükleri üzerinden yapılıyor. İşiniz için yetki belgesi almadan önce gerekli araştırmayı yapmanız ve sertifikanızı hangi kurumun vereceğini öğrenmeniz gerekmektedir. Yetki belgesinin hazırlanıp hazırlanmadığını E-Devlet ve talep ettiğiniz kurumun internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Yetki Belgesi Almak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Yetki belgesi alma işlemi her iş koluna göre değişmekte olup, o yerin internet sitesinden hangi tür yetki belgesi almak istediğinizi öğrenebilirsiniz.

Genel olarak istenen belgeler;

 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Gerçek kişi ise öğrenim durumunu gösterir belge veya diplomanın fotokopisi
 • Mesleki yeterlilik belgesi (Örneğin, gayrimenkul işi ile uğraşanlar için)
 • İlgili oda veya odalar için son üç ay içinde kayıt belgesi
 • Adli sicil kaydı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Bazı kurumlar fotoğraf isteyebilir

Ticari işletmeler için başvuruyorsanız

Yetki belgesi için, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişinin yetkili olarak atandığı tarihe ait ticaret sicil gazetesi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri gereklidir.

Konu Dışı Ancak Bu Konulara Bakın

Girişimcilik nedir Bir girişimci, verimli bir iş fırsatından yararlanmak İçin yalnızca tespit etmek ve inisiyatif alabilmekla ve bir iş makinesinin esasını oluşturmakla ilgilenmez , aynı vakitte girişimciler aynı vakitte karar alma organları olarak da hareket ederler.

Konu Dışı Olucak Ancak akıllı teknoloji yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Nasıl Bir girişimci olunur ticari işletmenin yönetimi ve yönetimi ile alakalı bütün mühim kararları verme sorumluluğu onlara ait olmasından, girişimcilerin son derece mantıklı karar vericiler olmaları lazım olur.

Kim Ne Kadar Maaş Alıyor

etiketlerETİKETLER

Sıradaki içerik:

Yetki Belgesi nedir?