e
sv

Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Oluyor

avatar

Metin

 • e

  Mutlu

 • e

  Eğlenmiş

 • e

  Şaşırmış

 • e

  Kızgın

 • e

  Üzgün

Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

SSK ya da Bağ-Kur emeklisi olan, olmayı bekleyen milyonlarca insan emekli maaşı hesaplamasını sorguluyor. Senelere ve prim ödemelerine göre değişiklar gösteren maaşlar neye göre belirlenir? İşte emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır diyenler ve ne kadar maaş alacağını merak edenler İçin hazırladığımız çeşitli haber

İster SGK, ister Bağ-Kur’dan emekli olacak çalışanların en merak ettikleri sorulardan biri de sgk emekli maaşı hesaplamasının nasıl uygulanacağıdır. Senelere, prim ödemelerine ve emekli bulunduğu sandığa göre değişiklıkler gösteren sistemde aylıklar nasıl hesaplanır?

4A (SGK) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Önce 2000 senesinde, son olarak da 2008 senesinde oluşturulan değişiklık ardından 4A emekli maaşının hesaplanması İçin 3 değişik devre oluşturulmuştur. Buna göre 4A emekli maaşının hesaplanması İçin temel alınan tarihler şu şekilde sıralanmaktadır.

*2000 senesinden evvelce 4A SGK sigorta girişi olanların sgk emekli maaşı hesaplaması kat sayı ve aylık bağlama seviyesi, gösterge rakamı kullanılarak yapılır. Karışık bir formüle sahip olan emekli maaşı hesaplaması şu şekilde örneklendirilebilir. Örneğin 2019 senesinde emekli olacak bir şahıs İçin temel alıncak değerler, 2018 senesine ait olacaktır. Yani, emekli olacağı senedan bir sene evveline ait değerler baz alınır.

Bu değerlerin bulunması İçin neler yapılmalı?

Gösterge rakamı İçin; Kişinin senelik ortalama kazancı hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken son 10 senenin kazancı değerlendirilir. Daha sonra bireyin son 10 senedaki kazancı 10’a bölünür, senelik ortalama kazancı bulunur. Bu hesaplama ardından tespit edilen değer, gösterge tablosu ile karşılaştırılarak en yakın değer, gösterge rakamı olarak kabul edilir.

Katsayı İçin; Katsayı İçin değer 12000 kabul edilmektedir.

Aylık bağlanma seviyesi; Aylık bağlanma seviyesi hesaplamasında ise miktar %60 kabul edilmektedir.

Bu değerlere göre 2000 senesinden evvelce 4A SGK girişi olan bir bireyin maaşının hesaplanması İçin sarfedilen formül;

Gösterge rakamı X Aylık bağlama seviyesi X Katsayı = 4A emekli maaşları şeklindedir.

* 2000-2008 seneları arasında 4A SGK sigorta girişi olanların emekli maaşının hesaplamasında ise çok daha değişik bir formül kullanılmaktadır. 2000 senesi evvelindeki hesaplamalarda sarfedilen gösterge rakamı 2000-2008 seneları arasındaki hesaplamalarda kullanılmamaktadır.

Bu formülde gösterge rakamının yerine güncelleme katadedi kullanılmaktadır.

Bu hesaplamalarda baz alınan değerler de şu şekilde hesaplanmaktadır;

Güncelleme katadedi; Güncelleme katadedi hesaplanırken, bireyin emekli olacağı senenin bir sene evvelindeki seneye ait büyüme rakamları ve TÜFE rakamları kullanılmaktadır. Kişinin 2000-2008 senelarındaki (2000 senesi dâhil olmak üzere) sahip bulunduğu bütün kazançları güncellenerek ortalaması alınır.

Aylık bağlama seviyesi; Aylık bağlama seviyesi hesaplaması ilk 10 sene İçin %3,5 seviyesi üzerinden, ardındanki 5000 gün İçin %2 seviyesi üzerinden, ardından yatırılan 9000 gün İçin ise %1,5 seviyesi üzerinden yapılır.

Yine bu değerlere göre 2000 ila 2008 seneları arasında 4A sigorta girişi olanlar İçin emekli maaşı hesaplanması İçin lüzumlu formül;

Güncelleme katadedi X Aylık bağlanma seviyesi = 4A emekli maaşı 2019 senesinde şu şekildedir.

* 2008 senesinden sonra 4A SGK sigorta girişi olanların emekli maaşı hesaplamaları evvelceki senelere göre biraz daha değişik bir formül ile yapılmaktadır. Emekli maaş hesaplamasında aylık kazancın ortalaması ile bağlanma seviyesi baz alınır.

Bu değerlere göre hesaplama şu şekilde yapılmaktadır;

Ortalama aylık kazanç; Ortalama aylık kazancın hesaplamasında güncelleme katadedi kullanılır. Güncelleme katadedi hesabında bir evvelceki senenin büyüme sürati ve TÜFE seviyesi %30 olarak belirlenir.

Aylık bağlanma seviyesi; Aylık bağlanma seviyesi %40 seviyesindan hesaplanır.

7200 günden çok yatırılan primlerde her bir sene İçin bağlanma seviyesi %2 artarak hesaplanır.

4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SGK yani şimdiki adıyla 4A emekli maaşı hesaplama İçin Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Emniyet Kurumu’na ait olan bu adresten sorgulama yapılmaktadır.

Bu sorgulama İçin izlenecek adımlar;

– Açılan sayfada, doldurulması istenilen verileri girin.

– ‘Sorgula’ opsiyonuna tıklayın.

Sorgulanması dilenen bilgiler;

– TC Kimlik Numarası
– SGK Sicil Numarası
– Baba Adı
– Nüfus İl
– Doğum Tarihi

4B (Bağ-Kur) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

Bağ-Kur, şimdiki adıyla 4B emekli maaşı hesaplaması, 4A emekli maaşı hesaplamasında bulunduğu gibi 3 değişik tarihe göre değişiklık gösterir. 4B bagkur emeklilik maaşı hesaplaması lüzumlu formüller şu şekilde yapılmaktadır.

* 2000 senesinden evveli İçin oluşturulan hesaplamalarda en son basamaktan 1 tam sene prim ödemesi gerçekleşmiş ise primin %70’i maaş olarak bağlanır. Son basamaktan ödenmemiş hallerde ise bir evvelceki basamağa göre hesaplanır.

* 2000-2008 seneları arası İçin 4B emeklilik maaşı hesaplama formülü;

Ağırlıklı ortalama X Aylık bağlanma seviyesi = 4B emekli maaşı

2000-2008 seneları arası toplam prim gün adedi / Toplam prim gün adedi = Ağırlıklı ortalama şeklindedir.

* 2008 senelı ardındanki devrede 4B emekli maaş hesaplama formülü;

Ağırlıklı ortalama x Aylık bağlama seviyesi= 4B emekli maaşı

Büyüme sürati ve TÜFE rakamları ortalaması =Ağırlıklı ortalama

2008 senesi ardından yatan toplam prim gün adedi / Toplam prim gün adedi=Dönem ağırlığı

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

4B emekli maaşları hesaplaması İçin çevrimiçi işlemleri takip etmek istiyorsanız e-Devlet sistem üzerinden gerçekleştirilecek olan alttaki adımları sırayla yapmalısınız.

– Öncelik ile bu adrese giriş yapın.

– Adrese girdiğinizde e-devlet kimlik doğruluğunu sağlama sayfasına yönlendirileceksiniz.

– e-Devlet sisteminde kimlik doğruluğunu sağlama prosedürü İçin TC. kimlik numarası ve e-D

evlet şifrenizi girmeniz gerekmektedir. (Eğer e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.)

– Kimlik doğruluğunu sağlama prosedürünü yapıldıktan sonra açılan sayfada ilgi edilmesi gerekenlerin yazılı bulunduğu bir metine yönlendirileceksiniz.

– Metinde, sistemdeki 4B verilerinize göre işlemler uygulanacağı ve aşağı yukarı bir hesap çıkacağı bilgi kapasitesi verilmektedir.

– Metnin altında “Kurumu” yazan bir alternatif göreceksiniz. Esnaf ya da Tarım alternatiflerinden birini seçerek “Sorgula” butonuna basın.

– Emekli maaşınızın ne kadar bulunduğu ile alakalı verileri otomatik olarak göreceksiniz.

KONU DIŞI ANCAK BU YAZILARA BAKIN

Girişimcilik nedir Bir girişimci, verimli bir iş fırsatından yararlanmak İçin yalnızca tespit etmek ve inisiyatif alabilmekla ve bir iş makinesinin esasını oluşturmakla ilgilenmez , aynı vakitte girişimciler aynı vakitte karar alma organları olarak da hareket ederler.

Konu Dışı Olucak Ancak akıllı teknoloji yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Nasıl Bir girişimci olunur ticari işletmenin yönetimi ve yönetimi ile alakalı bütün mühim kararları verme sorumluluğu onlara ait olmasından, girişimcilerin son derece mantıklı karar vericiler olmaları lazım olur. Tüketicilere sunacakları ürün ya da hizmetlerin seçimi, operasyonel ve üretim prosedürleri ve pazardaki bir iş fikrinin, ürünün ya da hizmetin fizibilitesi ile alakalı mühim kararlar alırlar.

Kim Ne Kadar Maaş Alıyor

Sıradaki içerik:

Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Oluyor